• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.09.2014

OBAVJEŠTENJA

Uvodno predavanje iz predmeta Osnovi kliničke prakse I održaće se 26.09.2014.god. sa početkom u 10,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Obavezno prisustvo svih studenata.Uvodno predavanje iz predmeta Osnovi kliničke prakse II održaće se 27.09.2014.god. sa početkom u 09,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Obavezno prisustvo svih studenata.