• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.09.2014

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicinska fiziologija (septembarski apsolventski rok) održaće se 30.09.2014.god. sa početkom u 09,00h u laboratoriji Fiziologije.