• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.10.2014

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz Hemije-neorganski dio u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija će se održati 16.10.2014. godine (četvrtak) u 16h u sali 101 na Metalurško-tehnološkom fakultetu. Potrebno je da studenti budu 5 minuta ranije ispred laboratorije u kojoj su držane vježbe.