• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.11.2014

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (novembarski apsolventski rok) održaće se 10.11.2014.god. sa početkom od 10,30h u Dekanatu.