• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.11.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Oralna medicina održaće se 14.11.2014.godine sa početkom od 9,00h na Stomatološkoj poliklinici.Kolokvijum iz predmeta Parodontologija I održaće se 16.11.2014.godine sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Kolokvijum iz predmeta Parodontologija II održaće se 15.11.2014.godine sa početkom od 9,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavnja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 14.11.2014.godine sa početkom od 10,40h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavnja iz predmeta Oralna hirurgija (prof.dr Bojan Gačić) održaće se 21.11.2014.godine sa početkom od 10,40h na Stomatološkoj poliklinici.