• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.11.2014

OBAVJEŠTENJE

Nastava iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održavaće se sledećim rasporedom:

Petak 21.11.2014.g.od 14,10h-18,15h (Ivanka Marković)
Subota 22.11.2014.g.od 08,20h-12,25h (Ivanka Marković)

Petak 28.11.2014.g.od 14,10h-18,15h (Aleksandra Isaković)
Subota 29.11.2014.g.od 08,20h-12,25h (Aleksandra Isaković)


Petak 19.12.2014.g.od 14,10h-18,15h (Ivanka Marković)
Subota 20.12.2014.g.od 08,20h-12,25h (Ivanka Marković)