• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.11.2014

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (novembarski ispitni rok) održaće se 26.11.2014.god. sa početkom u 12,30h – zgrada Dekanata.