• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.11.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni kolokvijum iz predmeta Medicinska etika održaće se 02.12.2014.god. sa početkom u 09,30h u kabinetu prof.dr Bogdana Ašanina.


Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se:
01.12.2014.godine od 10,00h u slušaoni 22
08.12.2014.godine od 10,00h u slušaoni 22., a
popravni kolokvijum iz istoimenog predmeta 08.12.2014.god. sa početkom od 12,30h (nakon održanog predavanja) u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Kolokvijum iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 09.12.2014.godine od 8,00h u amfiteatru Dječije klinike.