• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.11.2014

OBAVJEŠTENJA

Kolokvijum iz Organske hemije u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija ce se odrzati u petak, 12.12.2014 godine sa pocetkom u 14:10h u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Popravni kolokvijum iz predmeta Medicinska etika održaće se 03.12.2014.god. sa početkom u 10,00h u kabinetu prof.dr Bogdana Ašanina.