• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.11.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika-predklinika održaće se 05.12.2014.godine od 9,10h-10,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.