• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.12.2014

OBAVJEŠTENJE

SPISAK STUDENATA ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


STUDENT: HALILOVIĆ EMINA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „RAZLIČITOST IZMEĐU FAKTORA RIZIKA ZA ISHEMIJSKU BOLEST SRCA KOD MUŠKARACA I ŽENA MLAĐIH OD 65 GODINA“

TERMIN ODBRANE RADA: 15.12.2014. godine u 10,30 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Milica Martinović- predsjednik
2. Prof. dr Ljilja Gledović Musić - mentor
3. Prof. dr Marina Ratković - član
4. Prof. dr Snežana Vujošević - zamjena članaSTUDENT: OSTOJIĆ NIKOLINA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „HIRURŠKI UZROCI ABDOMINALNOG BOLA“

TERMIN ODBRANE RADA: 15.12.2014. godine u 11,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Ranko Lazović - predsjednik
2. Prof. dr Miodrag Radunović - mentor
3. Prof. dr Dragoljub Perović - član
4. Doc. dr Aleksandar Filipović - zamjena članaSTUDENT: HADŽIBULIĆ MIRSAD
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „POVREDE SKOČNOG ZGLOBA“

TERMIN ODBRANE RADA: 16.12.2014. godine u 11,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta
Komisija za odbranu rada:
1. Acc. prof. dr Goran Nikolić - predsjednik
2. Prof. dr Žarko Dašić - mentor
3. Doc. dr Vesna Bokan Mirković - član
4. Prof. dr Dragoslav Nenezić - zamjena člana


STUDENT: GOJKOVIĆ NATAŠA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „PROMUKLOST“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2014. godine u 10,00 časova,
zgrada dekanata – sala 2 (suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Miodrag Radunović - predsjednik
2. Prof. dr Miroljub Todorović - mentor
3. Prof. dr Filip Vukmirović - član
4. Doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević - zamjena članaSTUDENT: LOPIČIĆ ANA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „TONZILARNI PROBLEM“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2014. godine u 10,30 časova,
zgrada dekanata – sala 2 (suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Filip Vukmirović - predsjednik
2. Prof. dr Miroljub Todorović - mentor
3. Prof. dr Miodrag Radunović - član
4. Doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević - zamjena članaSTUDENT: ĆOROVIĆ NATAŠA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „EKTOPIČNA TRUDNOĆA I NJEN ZNAČAJ“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2014. godine u 11,00 časova,
zgrada dekanata – sala 2 (suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Filip Vukmirović - predsjednik
2. Prof. dr Snežana Crnogorac - mentor
3. Prof. dr Mileta Golubović - član
4. Doc. dr Aleksandar Filipović - zamjena članaSTUDENT: UŠAKU ILIRJANA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „TRANZITORNI ISHEMIČKI ATAK I KAROTIDNA OKLUZIVNA BOLEST. KORELACIJA KLINIČKIH MANIFESTACIJA I STEPENA STENOZE“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2014. godine u 11,30 časova,
zgrada dekanata – sala 2 (suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Milica Martinović - predsjednik
2. Prof. dr Slavica Vujisić - mentor
3. Prof. dr Bogdan Ašanin - član
4. Prof. dr Radunović Miroslav - zamjena članaSTUDENT: ČAPUNOVIĆ EMINA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „TUMORI OKA“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2014. godine u 12,00 časova,
zgrada dekanata – sala 2 (suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdanka Andrić - predsjednik
2. Doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević - mentor
3. Doc. dr Milena Đurović - član
4. Doc. dr Lidija Injac Stevović- zamjena članaSTUDENT: ČAĐENOVIĆ RANKO
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „GENITALNE BRADAVICE“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2014. godine u 12,30 časova,
zgrada dekanata – sala 2 (suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdanka Andrić - predsjednik
2. Doc. dr Milena Đurović - mentor
3. Doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević - član
4. Doc. dr Lidija Injac Stevović - zamjena člana
STUDENT: BOLJEVIĆ JOVANA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „PORFIRIJE“

TERMIN ODBRANE RADA: 18.12.2014. godine u 13,00 časova,
zgrada dekanata – sala 2 (suteren)
Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdanka Andrić - predsjednik
2. Doc. dr Milena Đurović - mentor
3. Doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević - član
4. Doc. dr Lidija Injac Stevović - zamjena člana