• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.12.2014

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (decembarski apsolventski rok) održaće se 15.12.2014.god. sa početkom od 12,00h u Dekanatu.


Ispit iz predmeta Hirurgija (decembarski apsolventski rok) održaće se po sledećem rasporedu:

I GRUPA
25.12.2014.godine
Praktični ispit u 09,00h
Usmeni ispit u 11,00h

Muratović Haris 54/98
Lalatović Milena128/99
Bubanja Jasna 182/01
Šturanović Marijana 219/01
Stefanovski Saša 255/02II GRUPA
26.12.2014.godine
Praktični ispit u 09,00h
Usmeni ispit u 11,00h

Gračanin Danka 262/02
Minić Ana 275/03
Šutović Ivana 329/03
Brajović Radosav 411/04
Bubanja Marina 491/05


NAPOMENA: Studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit studentskoj službi 5 (pet) dana od datuma navedenog u obavještenju.