• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.12.2014

OBAVJEŠTENJE

Završni ispit iz predmeta Medicinska statistika i informatika održaće se u ponedjeljak, 22. decembar 2014. sa početkom u 11h u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta.