• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.12.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 20.12.2014.god. sa početkom u 15,00h u slušaoni 22.Završni ispit iz predmeta Parodontologija održaće se 24.12.2014.god. sa početkom u 16,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Završni ispit iz Sociologije (u okviru predmeta Medicina i društvo) održaće se 30.12.2014.god. sa početkom u 09,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Završni ispit iz Medicinske etike (u okviru predmeta Medicina i društvo) održaće se 29.12.2014.god. sa početkom u 09,00h u kabinetu prof.dr Bogdana Ašanina.