• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.12.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 22.12.2014.god. sa početkom u 07,30h na Stomatološkoj poliklinici.Ispit iz predmeta Gnatologija održaće se 24.12.2014.god. sa početkom u 10,30h u kabinetu prof.dr Darinke Sinobad.Ispit iz predmeta Klinička endodoncija II održaće se 26.12.2014.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Završni ispit iz predmeta Prva pomoć održaće se 25.12.2014.god. sa početkom u 12,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.