• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.12.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija održaće se 28.12.2014.god. sa početkom u 17,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Završni ispit iz predmeta Radiologija održaće se 29.12.2014.god. sa početkom u 08,00h u sali za e-learning (zgrada Medicnskog fakulteta-suteren).