• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.12.2014

OBAVJEŠTENJE

Test iz predmeta Otorinolaringologija održaće se 19.01.2015. godine sa početkom od 14,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Usmeni dio ispita istoimenog predmeta održaće se 22.01.2015. godine u 10,00h na Klinici.
Ispit iz Maksilofacijalne hirurgije održaće se 24.01.2015. godine sa početkom u 9,00h na Klinici.
Ispit iz ORL održaće se 27.01.2015. godine sa početkom u 10,00h na Klinici.