• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.01.2015

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Medicinska informatika kod prof.dr Silvije Brkić održaće se u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren) po sledećem rasporedu:
17.01.2015.god. sa početkom u 09,00h
18.01.2015.god. sa početkom u 11,00h