• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.01.2015

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (januarski ispitni rok) održaće se 16.01.2015.god. sa početkom u 11,00h – zgrada Dekanata.