• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.01.2015

OBAVJEŠTENJA

Popravni kolokvijum iz Hemije u medicini (u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija) održaće se 15.01.201.god. sa početkom od 13,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Popravni ispit iz predmeta Engleski jezik II (izborni predmet) održaće se 16.01.201.god. sa početkom u 16,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.