• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.01.2015

OBAVJEŠTENJE


Ispit iz predmeta Hirurgija (januarski apsolventski rok) održaće se:

I GRUPA
02.02.2015.godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

128/99 Lalatović Milena
182/01 Bubanja Jasna
219/01 Šturanović Marijana
255/02 Stefanovski Saša
262/02 Gračanin DankaII GRUPA
03.02.2015.godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

275/03 Minić Ana
329/03 Šutović Ivana
411/04 Brajović Radosav
491/05 Bubanja Marina


NAPOMENA: Navedeni studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit u studentskoj službi Fakulteta 5 (pet) dana od datuma navedenog u obavještenju.