• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.01.2015

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (januarski apsolventski rok) održaće se 19.01.2015.god. sa početkom od 10,30h u Dekanatu.