• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.01.2015

OBAVJEŠTENJE

Parcijalni ispit iz Neurofiziologije

Praktični ispit 2. februara u 14,00 h.

Usmeni ispit:

2. februar u 16,00 h - Božović Milica, Dajević Anika, Tadić Milica, Bečić Danijela, Marojević Maša

3. februar u 14,00 h - Zejnilović, Krunić, Bojović, Pavićević Tamara, Rubežić, Đapić, Dacić, Leković

5. februar u 9,00 h - polažu studenti koji su položili praktični ispit u februarskom roku. Raspored polaganja će biti objavljen nakon završenog praktičnog dijela