• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.02.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 14.02.2015.god. sa početkom od 11,30h u slušaoni 10.

Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 12.02.2015.god. sa početkom od 10,50h u slušaoni 10.

Kolokvijum iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 12.02.2015.god. sa početkom od 13,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija I održaće se 14.02.2015.god. sa početkom od 11,30h na Stomatološkoj poliklinici.