• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.02.2015

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Medicina rada (februarski ispitni rok) održaće se 18.02.2015.god. sa početkom u 09,00h – zgrada Dekanata.