• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.02.2015

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija (apsolventski rok) održaće se:

I GRUPA
05.03.2015.godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

54/98 Muratović Haris
128/99 Lalatović Milena
182/01 Bubanja Jasna
219/01 Šturanović Marijana



II GRUPA
06.03.2015.godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

262/02 Gračanin Danka
275/03 Minić Ana
329/03 Šutović Ivana
491/05 Bubanja Marina

NAPOMENA: Navedeni studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit u studentskoj službi Fakulteta 5 (pet) dana od datuma navedenog u obavještenju.
STUDENTSKA SLUŽBA