• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.02.2015

OBAVJEŠTENJE

Popravni kolokvijum iz predmeta Interna medicina (Gastroenterologija) kod doc.dr Brigite Smolović održaće se 20.02.2015.god. sa početkom u 13,00h na odjeljenju Gastroenterologije.