• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.02.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 13.03.2015.god.(petak) sa početkom od 14,15h u slušaoni 10 i 14.03.2015.god.(subota) sa početkom od 09,30h u slušaoni 10.

Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 26.02.2015.god. sa početkom od 10,50h u slušaoni 10.

Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 27.02.2015.god. sa početkom od 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.

Kolokvijum iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 03.03.2015.god. sa početkom od 10,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.