• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.02.2015

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (februarski ispitni rok) održaće se 27.02.2015.god. sa početkom u 11,00h –zgrada Dekanata.