• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

03.03.2015

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada održaće se u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren) po sledećem rasporedu:

07.03.2015.god. sa početkom od 09,00h (prof.dr Agima Ljaljević)
08.03.2015.god. sa početkom od 09,00h (Acc.prof.dr Goran Nikolić)