• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.03.2015

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Parodontologija i Oralna medicina koja su po rasporedu trebala da se održe 14. i 15.03.2015.godine,održaće se 28. i 29.03.2015.godine.