• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.03.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Farmakologija održaće se 24.03.2015.god. sa početkom u 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 27.03.2015.god. sa početkom u 10,50h na Stomatološkoj poliklkinici.

Predavanja iz predmeta Parodontologija održaće se 28.03.2015.god. sa početkom u 09,30h na Stomatološkoj poliklkinici.

Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 29.03.2015.god. sa početkom u 09,00h na Stomatološkoj poliklkinici.

Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 28.03.2015.god. sa početkom u 12,00h na Stomatološkoj poliklkinici.