• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.03.2015

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (martovski ispitni rok) održaće se 30.03.2015.god. sa početkom u 11,00h –zgrada Dekanata.