• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.03.2015

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Patološka fiziologija kod prof. dr Milenka Kulauzova održaće se 01.04.2015.god. sa početkom od 07,30 do 09,55h i od 15,00 do 17,30h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.
Vježbe koje su po rasporedu u terminu od 15,00 do 17,30h biće nadoknađene.