• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.03.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 03.04.2015.god. sa početkom u 14,10h i 04.04.2015.god. sa početkom u 09,30h u slušaoni 10.

Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 04.04.2015.god. sa početkom u 13,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.