• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

03.04.2015

Obavjestenje za studente doktorskih studija

Predavanja iz predmeta Osnovi molekularne genetike (doc.dr Olivera Miljanović) održaće se 04.04.2015.godine sa početkom od 09,00 u slušaoni 22.
Predavanja iz predmeta Osnovi ćelijske biologije (prof.dr Filip Vukmirović) održaće se 04.04.2015.godine sa početkom od 14,00 u slušaoni 22.

STUDENTSKA SLUŽBA