• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.04.2015

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Patološka fiziologija kod prof. dr Milenka Kulauzova održaće se 15.04.2015.god. sa početkom od 07,30 do 09,55h i od 15,00 do 17,30h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.
Vježbe koje su po rasporedu u terminu od 15,00 do 17,30h biće nadoknađene.


Predavanja iz Nuklearne medicine (u okviru predmeta Radiologija i nuklearna medicina) kod prof.dr Dragane Šobić Šaranović održaće se 19.04.2015.god. sa početkom u 09,00h i 20.04.2015.godine sa početkom u 13,15h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.