• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.04.2015

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (aprilski apsolventski rok) održaće se 16.04.2015.god. sa početkom od 12,00h u Dekanatu.