• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.04.2015

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

II Kolokvijum iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 29.04.2015.god. sa početkom u 16,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.