• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.04.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 24.04.2015.god. sa početkom u 10,50h u slušaoni 10 i 25.04.2015.god. sa početkom u 09,00h u slušaoni 10.


Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 27.04.2015.god. sa početkom u 10,50h u slušaoni 10.

Kolokvijum iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 27.04.2015.god. sa početkom u 13,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 29.04.2015.god. sa početkom u 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 24.04.2015.god. sa početkom u 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.