• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.05.2015

OBAVJEŠTENJE

REZULTATI II TESTA IZ VISCERALNE FIZIOLOGIJE

1. Marojević Maša 1.3
2. Vukićević Ana 1.4
3. Ljubatović Tijana 1.8
4. Kostić Dunja 1.9
5. Đurović Milica 1.7
6. Dacić Drita 1.0
7. Babić Blagoje 2.0
8. Đapić Jana 1.8
9. Spahić Ersin 2.0
10. Pavićević Tamara 1.2
11. Markišić Nerma 1.8
12. Nišavić Nemanja 1.4
13. Mehmedović Merida 1.8
14. Bojović Stefan 1.6
15. Grebović Vladan 1.3
16. Račić Bogdan 1.9
17. Bečić Danijela 1.5
18. Mandžukić Elzana 1.9
19. Jovanović Miloš 1.0


20. Honsić Almir 0.4
21. Isović Mirza 0.4
22. Šabović Mensur 0.7