• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.05.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 08.05.2015.god. sa početkom u 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 09.05.2015.god. sa početkom u 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Poslije predavanja održaće se kolokvijum.


Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 10.05.2015.god. sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Poslije predavanja održaće se kolokvijum.


Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 08.05.2015.god. sa početkom u 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.