• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.05.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 09.05.2015.god. sa početkom u 08,30h u slušaoni 22.

Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 09.05.2015.god. sa početkom u 13,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.