• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.05.2015

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (majski apsolventski rok) održaće se 11.05.2015.god. sa početkom u 12,00h u Dekanatu.