• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.05.2015

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Farmakologija održaće se 15.05.2015.god. sa početkom u 09,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 15.05.2015.god. sa početkom u 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 15.05.2015.god. sa početkom u 12,00h u slušaoni 22.

Ispit iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 25.05.2015.god. sa početkom u 08,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Ispit iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 26.05.2015.god. sa početkom u 12,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Ispit iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 20.05.2015.god. sa početkom u 09,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Ispit iz predmeta Klinička endodoncija održaće se 18.05.2015.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Kolokvijum iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 20.05.2015.god. sa početkom u 08,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Ispit iz predmeta Dječja stomatologija održaće se 26.05.2015.god. sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 29.05.2015.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.