• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.05.2015

OBAVJEŠTENJA

Ispit iz predmeta Engleski jezik II održaće se 26.05.2015.god. sa početkom u 17,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Ispit iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 04.06.2015.god. sa početkom u 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Popravni kolokvijum iz Nefrologije ( u okviru predmeta Interna medicina) održaće se 15.05.2015.god. sa početkom u 08,00h na odjeljenju.

Ispit iz predmeta Engleski jezik IV održaće se 18.05.2015.god. sa početkom u 10,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Ispit iz predmeta Porodična medicina IV održaće se 19.05.2015.god. sa početkom u 16,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Ispit iz predmeta Porodična medicina V održaće se 19.05.2015.god. sa početkom u 16,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.