• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.05.2015

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Test iz Otorinolaringologije (u okviru predmeta Hirurgija) održaće se 20.05.2015.god. sa početkom u 13,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Popravni test iz Otorinolaringologije (u okviru predmeta Hirurgija) održaće se 26.05.2015.god. sa početkom u 13,00h u slušaoni 10.