• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.05.2015

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Osnovi nauke o ponašanju održaće se 18.05.2015.god. sa početkom u 14,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.