• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.05.2015

OBAVJEŠTENJE

Predispitne vježbe iz predmeta Patološka fiziologija održaće se 27.05.2015.god. sa početkom u 11,00h.