• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.05.2015

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija (majski apsolventski rok) održaće se:

I GRUPA
03.06.2015.godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

54/98 Muratović Haris
128/99 Lalatović Milena
182/01 Bubanja Jasna
186/01 Dizdarević Albina
219/01 Šturanović Marijana


II GRUPA
04.06.2015.godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h

262/02 Gračanin Danka
267/03 Selić Jelena
326/03 Dacić Arijeta
329/03 Šutović Ivana
488/05 Barović Danijela
491/05 Bubanja Marina


NAPOMENA: Navedeni studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit u studentskoj službi Fakulteta 5 (pet) dana od datuma navedenog u obavještenju.